Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde. Helaas zien we in de gemeente Barneveld dat het aantal hoogopgeleiden laag is. Gevolg is dat bedrijven, welke afhankelijk zijn van hoger opgeleiden, in de toekomst vertrekken naar gebieden waar hoger opgeleiden wel beschikbaar zijn. Door deze beweging zal de economische activiteit verminderen. Uiteindelijk resultaat: een minder dynamische gemeente, minder werkgelegenheid en minder aantrekkelijk om te wonen. Een onwenselijk scenario voor de gemeente, het bedrijfsleven en de inwoners van de gemeente Barneveld en de regio FoodValley.